Bine ați venit!

În urma Congesului european de istorie a religiilor și a Conferinței speciale a Asociației Internaționale de Istorie a Religiilor (IAHR), desfășurate la București între 19-23 septembrie 2006, recunoscând astfel activitatea de un deceniu a Asociației Române de Istorie a Religiilor (fondată în 1997, membră din 2001 a EASR și din 2005 a IAHR) și periodicele editate de aceasta, Archaeus. Etudes d’histoire des religions/ Studies in the History of Religions (fondat în 1997) și Studia Asiatica (fondat în 2000), numeroși savanți au recomandat înființarea la București a unui istitut de istorie a religiilor.

Academia Română a primit favorabil recomandările savanților străini și cererea înaintată de membrii comitetului organizator al Congresului european de la București. Prin HG 32/09.01.2008, Guvernul României a decis înființarea Institutului de istorie a religiilor ca institut de cercetare în subordinea Academiei Române, având ca direcții principale: istoria religiilor indiene și iraniene, istoria comparată a monoteismelor și religie și modernitate. Director al Institutului a fost numit domnul prof. dr. dr.h.c.mult. Andrei Pleșu (2008-2010). În prezent, directorul interimar al Institutului este domnul acad. Dan Berindei, președintele secției de științe istorice și arheologie.

Institutul editează periodicele Archaeus. Etudes d’histoire des religions/ Studies in the History of Religions și Studia Asiatica, proiect coordonat de dr. Eugen Ciurtin.

Colecția de Studii și documente de istorie a religiilor a debutat în decembrie 2016 prin publicarea primei ediții științifice și critice a unei opere a lui Mircea Eliade: Yoga. Eseu asupra originilor misticii indiene, proiect coordonat de dr. Eugen Ciurtin și susținut de AFCN.

Revista Chora. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences (www.revuechora.com), fondată în 2003 și publicată din 2004 de Editura Polirom (Iași), are statut de periodic asociat.

În calitate de cercetător al Institutului, dr. Bogdan Tătaru-Cazaban  este membru al Consiliului științific al colecției Biblioteca medievală (Editura Polirom, Iași).

Conform Acordului Academiei Române cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (Ministerul Educației și Cercetării Științifice) din 23.07.2015, Institutul de istorie a religiilor a fost cotat cu calificativul Excelent (A+).