Bine ați venit!

Eugen Ciurtin & Bogdan Tătaru-Cazaban | Manuscrisele lui Eliade și muzica | Dezbatere cu publicul și recital de pian din repertoriul tânărului Eliade (susținut de pianistul Iulian Ochescu), în deschiderea Festivalului Musica ricercata op. 3: Hidin’/Haydn in Transylvania, la invitația maestrului Gabriel Bebeșelea | Sibiu, 23 iulie 2021, Sala Thalia, 20.00 | Institutul de Istorie a Religiilor este partener al Festivalului

Conferință: CS I dr. Eugen Ciurtin, După Creția: Eminescu asiatic, Școala de vară pentru tinerii cercetători filologi (doctoranzi și masteranzi). Ediția a III-a. Memorialul Ipoteşti, 28 iunie – 2 iulie 2021

Eugen Ciurtin, „La pian, acum un un secol: elevul Eliade Gh. Mircea“, HotNews | Contributors, 2 iulie 2021

Colloque international Âges et genres des émotions au Moyen Âge26-27 novembre, Université de Bucarest

International workshop Materiality of Religion in Central and Eastern Europe (24-25 September 2021)

Comunicat: Eliade revine la Biblioteca Academiei.

Conferința profesorului Stefan Tobler, Centrul de Cercetare Ecumenică (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu): Chiara Lubich: teologie mistică și dialog interreligios, 10 iunie, orele 17-19 (zoom), organizată în colaborare cu Colegiul Noua Europă, București.

Cătălin-Ștefan Popa, „An Old Theme in a New Frame: The Genealogy of Miracles in the Syriac Literature Encountering Early Islam”, Journal of the Canadian Society for Syriac Studies 20 (1), pp. 58-70

Daniela Dumbravă, «La mort: passage ou limite ?» Introductory note on the methodology of an unpublished lecture offered by André Scrima at the Saint-Joseph University in Beirut (1978).”, Diakrisis. Yearbook of Theology and Philosophy 4 (2021), pp. 9–28

Conferința profesorului Moshe Idel, Îngerii căzuți. De la literatura enohică la Cabala, 13 mai, orele 17-19 (zoom), organizată în colaborare cu Colegiul Noua Europă, București.

Eugen Ciurtin: Manuscrisele cumpărate recent de Academia Română pledează, tacit, pentru cunoașterea începuturilor savantului Mircea Eliade – Radio România Cultural.

Dr. Andy Hilkens, Goethe-Universität Frankfurt-am-Main, The Armenian Reception of Jacob of Serugh and His Writings, în colaborare cu Colegiul Noua Europă, 18 martie, orele 17-19 (zoom).

Dr. Octavian Negoiță, Fii lui Lucifer și Copiii lui Neptun”. Incursiune în literatura apologetico-polemică anti-islamică din perioada grecească premodernă (sec. XVI-XVIII), 9 martie, orele 11 (zoom), în seria Conferințelor Institutului de Studii Sud-Est Europene, Academia Română.

Conferință prof. Danièle Hervieu-Léger (Directrice d’études honoraire à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Membre du Centre d’études en sciences sociales du religieux, Paris): Le christianisme entre tradition et utopie: une enquête sur le temps monastique, 18 februarie, orele 17-19 (zoom), organizată în colaborare cu Colegiul Noua Europă, București.

Felicitări colegei noastre Dr. Daniela Dumbravă, cercetător afiliat, pentru proiectul „Building resilience within comparative religions during the civil war. The intellectual heritage of André Scrima in Lebanon” declarat câștigător în cadrul competiției PCE-2020 deschisă de UEFISCDI. Proiectul se va desfășura între 2021-2023 în cadrul Institutului de Istorie a Religiilor.

Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann, bursă „Werner Keller” din partea Goethe-Gesellschaft, Weimar, pentru pregătirea unei ediții comentate din J.W. Goethe, Divanul occidental-oriental (West-östlicher Divan) și Note și studii pentru o mai bună înțelegere a „Divanului occidental-oriental” (Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des West-östlichen Divans), în Transilvania martie-iunie 2021.

Eugen Ciurtin, „«Istoricii, inclusiv ai religiilor, ar fi trebuit deja să înțeleagă ceva»: Mircea Cărtărescu dinspre Asia [Asia în Europa I]”, în Cosmin Ciotloș, Oana Fotache (ed.), Harta și legenda. Mircea Cărtărescu în 22 de lecturi, București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2020, pp. 62-85.

An Intellectual of the Church: Remembering Father André Scrima (1925-2000)/ Ein Intellektueller der Kirche: Erinnerung an André Scrima (1925-2000), Review of Ecumenical Studies, vol. 12, issue 3 (december 2020), guest editor: Bogdan Tătaru-Cazaban

Ana-Stanca Tabarasi-Hoffmann (guest editor): „Kierkegaard and Critique”, Revue roumaine de philosophie, vol. 64 (2), July-December 2020, pp. 235-310.

Eugen Ciurtin, Buddhist Cantos from Bucharest III. Year 1912: Ion Pillat and T. S. Eliot [Asia in Europe IV], în Transilvania 48 [152] (2020), no. 4, pp. 1-10.

Octavian-Adrian Negoiță, „A Very Good and Dear Friend: Is Panagiotis Nikousios the Author of the Mournful Story concerning the Unjust Death of the Grand Postelnic Constantine Cantacuzenus?”, în Byzantine and Modern Greek Studies 44/2 (2020): 276–288.

Cătălin-Ștefan Popa, „Für und Wider das Pilgern. Argumente aus dem Ethikon des Barhäbraeus”, în Überleben, Pilgern, Begegnen im Orientalischen Christentum. Festschrift für Wolfgang Hage zum 85. Geburtstag, ed. Martin Tamcke, Egbert Schlarb (col. Göttinger Orientforschungen, I. Reihe: Syriaca, vol. 60), Wiesbaden: Harrassowitz, 2020, 127-134.

Premiul Observator cultural 2020 la categoria Eseu/Publicistică/Memorialistică a fost acordat colegului nostru Mirel Bănică pentru volumul „Bafta, Devla şi Haramul. Studii despre cultura şi religia romilor”, (Editura Polirom, 2019).

Catalin-Stefan Popa, Die Begegnung der Ostsyrer mit dem Mar Sabas Kloster beziehungsweise mit der chalzedonischen Orthodoxie Palästinas zu spätsassanidischer und frühislamischer Zeit, în Überleben im Schatten. Geschichte und Kultur des syrischen Christentums. Beiträge des 10. Deutschen Syrologentages, Freie Universität Berlin, 30.05. – 02.06.2018, ed. Shabo Talay (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2020), 203-212.

Bogdan Tătaru-Cazaban, „Exégèse et anthropologie. Remarques sur le rapport entre masculin et féminin / homme et femme chez saint Maxime le Confesseur”, în Masculum et feminam creavit eos (Gen. 1,27). Paradigmi del maschile e femminile nel cristianesimo antico. XLVII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Roma, 9-11 maggio 2019), Institutum Patristicum Augustinianum – Nerbini International, Roma-Firenze, 2020, pp. 497-505.

Daniela Dumbravă, Relativizarea morții în perioada pandemiei Covid-19: abordare istorico-religioasă (Italia septentrională), Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, 29 iunie 2020.

Mirel Bănică, „Perspective sociologice asupra creștinismului românesc”, webinar în cadrul proiectului Orientale lumen, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Universitatea Babeș-Bolyai, 27 iulie 2020.

Ionut-Daniel Băncilă, Evanghelia după Toma si celălalt creștinism, conferința online, 17 iunie 2020

Cătălin Popa, Jerusalem’s and Palestine’s Portrayals in Syriac Chronicles and Hymnologies on Second Islamic Conquest and the Subsequent Period, Mediaeval Jerusalem between East and West, 17 iunie 2020 | 12-4.30 p.m. | Mini-Symposium | Jerusalem Talks | Zoom Video Conference

Mirel Banica, După 30 ani: Ortodoxia și societatea românească. Schimbare, adaptare, reformulare, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 9 martie 2020

Protocol de colaborare între Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și Centrul de Cercetare Ecumenică (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu), 20 februarie 2020

Daniela Dumbravă,  „Considérations d’André Scrima concernant l’expérience hésychaste dans le Mouvement du Buisson Ardent”, participare la masa rotundă dedicată Pr. Arhim. André Scrima, Département de Philosophie, Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université Saint-Joseph de Beyrout, 11 februarie 2020

Prof. Giovanni Casadio,  Prima di Mircea Eliade: Raffaele Pettazzoni, Colegiul Noua Europă, 3 februarie 2020, orele 17

Eugen Ciurtin, Buddhist Cantos from Bucharest. II. Ion Pillat’s Indic Poetry of Transmigration [Asia in Europe III], în Transilvania 48 [152] (2020), no. 1, pp. 1-10

Eugen Ciurtin, review of Marianna Ferrara „Il rito inquieto. Storia dello yajña nell’India antica“, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2018, în Asdiwal. Revue génévoise d’anthropologie et d’histoire des religions 14 (2019) [2020]

Bogdan Tătaru-Cazaban (în colaborare cu Miruna Tătaru-Cazaban), „Cultură creștină și teologie politică. Polemica împotriva împăratului Iulian la Sfântul Grigorie de Nazianz și Sfântul Chiril al Alexandriei“, în Grigorie de Nazianz – Chiril al Alexandriei, Cuvântarea a IV-a, Cuvântarea a V-a, Împotriva lui Iulian (I-II), traducere de Anamaria Irina Stoica, ediție îngrijită de Adrian Muraru, col. Tradiția creștină, Polirom, Iași, (2019) [2020], pp. 19-75.

Constantin Georgian, „Opere asiatice inedite. Paris-Leipzig-Berlin-București 1872-1904 (Partea a III-a și Epilog) “, ediție științifică și critică de Eugen Ciurtin, Institutul de istorie a religiilor, col. Studii și documente de istorie a religiilor vol. 4, București, 2019, proiect susținut de AFCN și Fundația Spandugino.

Eugen Ciurtin, „Buddhist Cantos from Bucharest: I. Ion Pillat’s Visări budiste (1912) as «readings from Burnouf» [Asia in Europe II] [Asia in Europe II]“, în Transilvania [f. 1868, Sibiu] 47 [151] (2019), no. 11-12, pp. 1-10

Cătălin-Ștefan Popa, „Two daughters competing for Christ. Jacob of Sarug on Edessa and Jerusalem”, în Antti Laato(ed.), Understanding the Spiritual Meaning of Jerusalem in Three Abrahamic Religions, col. Studies on the Children of Abraham 6, Leiden, Brill 2019, pp. 161-171

Interpretări la „Cântarea Cântărilor”, colocviu organizat împreună cu Centrul „Sfinții Petru și Andrei”, București, 11 decembrie, orele 18

Eugen Ciurtin, recenzie la Oskar von Hinüber, Die Pali-Handschriften des Klosters Lai Hin bei Lampang in Nord-Thailand (Wiesbaden: Harrassowitz, 2013), în Journal of Ñāṇasaṃvara Centre for Buddhist Studies, [Bangkok] 2 (2019), pp. 155-160.

Conferință prof. Maria Chiara Giorda, Vivere in concordia: le regole dei monasteri nell’Egitto tardo-antico, 19 noiembrie, orele 11

Conferință prof. Maria Chiara Giorda, From Urban Geometry to Religious Urbanity, 20 noiembrie, orele 18 (în colaborare cu Programul „Studii religioase – Texte și tradiții” al Universității din București)

Daniela Dumbravă, Bogdan Tătaru-Cazaban (eds.), André Scrima. Expérience spirituelle et langage théologique. Actes du colloque de Rome, 29-30 octobre 2008, col. „Orientalia Christiana Analecta” 306, Pontificium Institutum Orientalium, Roma, 2019

Mihaela Timuș, „Rereading Manichaean Cosmogonic fragments (M1000 to M1031): Two hypotheses” Conferinƫa IAMS. International Association for Manichaean Studies – „Manichaeism in Egypt: The Medinet Madi Library after 90 Years”, 18-19 octombrie 2019

Mihaela Timuș, „The perverted Middle Persian in two manuscripts (PB3 and L23) of the Škand Gumānīg Wizār”, Cea de-a noua conferinƫă a Societas Iranologica Europaea, Berlin, Freie Universität, Institut für Iranistik, 9-13 septembrie 2019

Panel: The Imagery of Eastern Christianity and Islam According to Western Travel Descriptions during the Second Half of the 16th Century. Convenors: Ionuț-Alexandru Tudorie, Bogdan Tătaru-Cazaban, în cadrul 12th International Congress of South-East European Studies, Bucharest, 2-6 September 2019

Chôra. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences, nr. 17/2019

Mirel Bănică, Bafta, Devla şi Haramul. Studii despre cultura şi religia romilor, Polirom, Iași, 2019

Mihaela Timuș, „Breaking the Rules: Considerations on Zoroastrian Terminology Related to the Idea of Heresy”, în Numen. International Review for the History of Religions 66 (2019), p. 271–294.

Mihaela Timuș, „Les raisonnements taxinomiques dans le Dēnkard 3”, în Rubanovich, Julia & Geoffrey Herman (eds.), Irano-Judaica VII: Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture throughout the Ages. Vol. VII. Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2019, p. 221-249.

Bogdan Tătaru-Cazaban, „Les anges des nations. Éléments pour une théologie de l’histoire aux Ve-VIe siècles”, în Tempo di Dio, tempo dell’uomo. XLVI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Institutum Patristicum Augustinianum, Nerbini International, 2019, p. 511-519.

Bogdan Tătaru-Cazaban, Esegesi ed antropologia. Sul rapporto maschile-femminile/uomo-donna nel pensiero di San Massimo il Confessore, colocviul internațional Masculum et feminam creavit eos (Gen. 1,27). Paradigmi del maschile e femminile nel cristianesimo antico. XLVII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma, 9-11 mai 2019

Protocol de colaborare între Institutul de istorie a Religiilor al Academiei Române și Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Roma Tre, ianuarie 2019

Conferința profesorului Marcus Plested (Marquette University), Thomas Aquinas between East and West: Byzantine and Modern Orthodox Readings of Latin Scholasticism, 14 ianuarie 2019

Conferința dr. Alessandro Testa (Institut für Europäische Ethnologie, Wien), Philosophical Parallels between Eliade, de Martino, and Lévi-Strauss on Magic and Shamanism, 1 noiembrie 2018

Eugen Ciurtin, „A Comparative History of संसार saṃsāra: In and Out the Vortex of Transmigration”, Keynote Lecture, 16th European Association for the Study of Religions | International Association for the History of Religions Conference, Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft | Universität Bern, 21 iunie 2018