Arhiva

Conferinta internationala in cadrul Proiectului Stiintele socio-umaniste in contextul evolutiei globalizate – dezvoltarea si implementarea programului de studii si cercetare postdoctorale, POSDRU 89/1.5/S/61104, Bucuresti, 25-28 septembrie 2011

Descarca programul conferintei.

REZULTATE FINALE – SESIUNEA A II-A (2011)

BURSELE POSTDOCTORALE POS DRU 61104

Descarca rezultatele finale – sesiunea 2.

REZULTATE PARTIALE – SESIUNEA A II-A (2011)

BURSELE POSTDOCTORALE POS DRU 61104

Descarca rezultatele partiale – sesiunea 2.

Termentul de depunere a candidaturilor este 3 februarie 2011

Deschiderea competiţiei pentru Sesiunea a II-a a burselor post-doctorale (POS DRU 61104) în istoria religiilor cu tema-cadru Religii, istorie şi societate în Europa şi Asia (2011-2012)

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române derulează, în perioada 2011-2012, a doua sesiune a programului de burse post-doctorale în istoria religiilor cu tema-cadru Istorie, religie şi societate în Europa şi Asia. Pornind de la direcţiile de cercetare ale Institutului – „Religii indiene şi iraniene”, „Istoria comparată a monoteismelor”, „Religie şi modernitate” – programul vizează proiecte care studiază fenomenul religios din perspective metodologice multiple. Candidaţii pot depune proiecte de cercetare consacrate tradiţiilor şi problematicilor religioase menţionate, precum şi altora care se înscriu în istoria generală şi comparată a religiilor Europei şi Asiei. Vor fi luate în considerare proiectele care federează tradiţii academice ale autonomiei istoriei religiilor şi corespund în egală măsură intereselor de cercetare locale, europene şi internaţionale, fiind capabile să intre într-un parteneriat eficient în ansamblul global al disciplinei.

 1. Anunt
 2. Candidatura
 3. Template candidatura
 4. Regulament

Just published: Volumes III, IV and V of the Proceedings of the 6th EASR / IAHR Special Conference “Religious History of Europe and Asia” (Bucharest 2006), edited by E. CIURTIN and Mihaela TIMUŞ, including keynote lectures and contributions from the panels “Mircea Eliade and His Legacy”, “Religions and Modernity”, “Hermetic Currents and Esotericism”, “Iranian Religions”, and “Indian Religions and Buddhist Studies”, as ARCHÆVS XIV (2010), 350 pp., and STVDIA ASIATICA XI (2010), 400 pp + 4 plates., November 2010.

Burse post-doc POS DRU – sesiunea iulie 2010

În urma întrunirii Comisiei pentru evaluarea proiectelor de candidatură pentru o bursă postdoctorală “Mircea Eliade” a Institutului de Istorie a Religiilor (2010-2012), următorii candidaţi au fost selectaţi pentru etapa finală (în ordine alfabetică):

 • Dr. Gelu CĂLINA
 • Dr. Ion CORDONEANU
 • Dr. Bogdan NEAGOTĂ
 • Dr. Ştefan VIANU

Interviul va avea loc marţi 21 septembrie 2010, ora 10h00, la sediul Institutului din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711 Bucureşti.

Fisierul cu rezultatele parţiale

Rezultatele finale ale primei sesiuni de acordare a burselor postdoctorale (POS DRU 61104).

Descarca rezultatele finale

Deschiderea competiţiei pentru Bursele post-doctorale (POS DRU 61104) – Religii, istorie şi societate în Europa şi Asia, 2010-2012

Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române derulează, în perioada 2010-2012, programul de burse post-doctorale „Mircea Eliade”, cu tema-cadru „Istorie, religie şi societate în Europa şi Asia”. Pornind de la direcţiile de cercetare ale Institutului – „Religii indiene şi iraniene”, „Istoria comparată a monoteismelor”, „Religie şi modernitate” – programul vizează proiecte care studiază fenomenul religios din perspective metodologice multiple. Candidaţii pot depune proiecte de cercetare consacrate tradiţiilor şi problematicilor religioase menţionate, precum şi altora care se înscriu în istoria generală şi comparată a religiilor Europei şi Asiei. Vor fi luate în considerare proiectele care federează tradiţii academice ale autonomiei istoriei religiilor şi corespund în egală măsură intereselor de cercetare locale, europene şi internaţionale, fiind capabile să intre într-un parteneriat eficient în ansamblul global al disciplinei.

 1. Anunt
 2. Template candidatura
 3. Candidatura
 4. Regulament

Religions, History and Society in Europe and Asia

Between 2010 and 2012, the Institute for the History of Religions of the Romanian Academy launches and coordinates the “Mircea Eliade” post-doctoral fellowship program on the framework topic “Religion, History and Society in Europe and Asia”. Based on the research directions of the Institute, “Iranian and Indian Religions”, “Comparative History of Monotheisms”, “Religion and Modernity”, the program targets projects that approach the religious phenomenon from multiple methodological perspectives. Applicants may submit research projects tackling the traditions and religious issues mentioned above, and others falling within the general and comparative history of the religions of Europe and Asia. The selection committee will consider those projects, which combine academic traditions that assert the autonomy of the history of religions, which meet local, European and international research interests, and which are thus able to enter into an effective partnership under the global span of the discipline.

 1. Application file
 2. Candidacy template
 3. Call for post-doctoral fellowship