Proiecte Coordonate

Proiect editorial colectiv multianual (2008-2010): editarea Actelor Congresului internațional de Istorie a Religiilor de la București „Religious History of Europe & Asia” (EASR/IAHR), 5 volume

vol. 1 = Archaeus. Studies in the History of Religions XI-XII (2007-2008), ed. Eugen CIURTIN

vol. 2 = Archaeus. Studies in the History of Religions XIII (2009), ed. Eugen CIURTIN

vol. 3 = Archaeus. Studies in the History of Religions XIV (2010), ed. Eugen CIURTIN

vol. 4-5 = Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies XI (2010), ed. Eugen CIURTIN

Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies X (2009), ed. Eugen CIURTIN

Proiect POSDRU 89/1.5/S/61140 Științele socio – umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorală (Partener 5)

coordonator Mihaela TIMUȘ, 2010 – 2012

Archaeus. Studies in the History of Religions XV (2011)

incluzând și Norman J. GIRARDOT & Bryan RENNIE (Guest Editors), Remembering, Reimagining, Revalorizing Mircea Eliade, Proceedings of an American Academy of Religion panel, ed. Eugen CIURTIN

Archaeus. Studies in the History of Religions XVI (2012)

ed. Eugen CIURTIN

Archaeus. Studies in the History of Religions XVII – XVIII (2013 – 2014)

ed. Eugen CIURTIN

Archaeus. Studies in the History of Religions XIX-XX (2015-2016) = Twenty Years of History of Religions in Bucharest, 1996-2016

ed. Eugen CIURTIN, proiect susținut de AFCN

 

Proiecte de cercetare individuale

Dr. Andrei Oișteanu
 • Clișee antisemite în cultura română și europeană, 2008 – 2012
 • Narcotice, religie şi societate în cultura română, 2008 – 2010
 • Istoria religiilor, mitologie și folclor comparat, 2008 – 2012
 • Narcotice la geto-daci şi români. Utilizarea cu caracter religios şi magico-ritual a plantelor psihotrope, 2010 – 2013
 • Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură, 2012 -2013
Dr. Eugen Ciurtin
 • Istoria religiilor Asiei de Sud (brahmanism, buddhism, jainism, hinduism) în context comparativ (2008 – multianual)
 • Istoria generală și comparată a religiilor în context local, european și internațional (2008 – multianual)
 • Rasendracūāmaṇi: alchimie, yoga, istoria religiilor Indiei (proiect inițiat în 2014)
 • Mircea Eliade, Yoga. Eseu asupra originilor misticii indiene, ediţie ştiinţifică şi critică, monografie introductivă, traducere din limba franceză, note, addenda, corrigenda (sanscrită-pāli-ardhamāgadhī-hindī), bibliografii, glosar, planşe şi indici (nominum, rerum, locorum) de Eugen CIURTIN. Volum publicat cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la apariția singurei ediții originale | 30 de ani de la moartea lui Mircea Eliade | 20 de ani de la fondarea Asociației Române de Istorie a Religiilor | 10 ani de la Congresul EASR | IAHR de la București | 150 de ani de la fondarea Academiei Române. București, IHR – Studii și documente de istorie a religiilor vol. I, decembrie 2016. Proiect susținut de AFCN.
 • Seisme ale lui Buddha în istoria religioasă a Asiei
 • Buddhist, Jain and Hindu Whirpools in the Vortex of saṃsāra
Dr. Mirel Bănică
 • Ortodoxia rurală şi modernitatea, 2008 – 2009
 • Practica pelerinajelor şi construcţia imaginii publice a Bisericii Ortodoxe Române după 1990, 2009 -2013
 • Forme şi identităţi religioase în România după 1990. Transformare şi schimbare: Antropologia religiei Rroma. Tradiţie, practică, adaptare, 2016 – 2018
Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban (2008-2010; 2016 – prezent)
 • Identitate şi pluralism religios, 2008
 • Metamorfozele unei tradiţii: angelologia patristică şi medievală, 2009
 • Paideia creştină în Antichitatea târzie 2009 – 2010
 • Îngerii neamurilor în primele secole creștine (II-VI). Continuitate și metamorfoze, 2016 – 2017
 • Între Orient și Occident: angelologii comparate (2018 -)
Dr. Mihaela Timuș
 • Škand Gumānīg Wizār. Trancher les interprétations douteuses. Cap. I-V. (Tratat apologetic zoroastrian în medio-persană, sec. 9 d.Hr.). Transcriere, transliterare, traducere, adnotări şi introducere (în limba franceză), 130 pp. , 2008 -2009
 • Exegeza religioasă zoroastriană. Terminologie, elemente de continuitate şi discontinuitate 2011
 • Zoroastrismul în context polemic (sec. III-XI A.D.), 2012 – 2013
Dr. Daniela Dumbravă
 • Monografia dedicată misiunii lui Nicolae Milescu în Imperiul de mijloc (1675-1676), 2013
Dr. Ionuț-Alexandru Tudorie
 • Excomunicarea imperială în Bizanț, 2013