Colecții

COLECȚIA „Studii și documente de istorie a religiilor”. Coordonatori: Dr. Eugen Ciurtin și Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban

Inaugurată în decembrie 2016 prin publicarea primei ediții științifice și critice a lucrării lui Mircea ELIADE, Yoga. Eseu asupra originilor misticii indiene (a se vedea Raportul de activitate a Institutului pe anul 2016), colecția își propune să ofere cu o frecvență de două volume anual, cercetări de istorie a religiilor, ediții critice, recuperări ale unor contribuții românești importante pentru profilul și evoluția acestei discipline științifice.