Dr. Eugen Ciurtin

Director

Secretar al Consiliului științific (2008 - iulie 2018)
Profesor și cercetător invitat, Universitatea Mahidol, Bangkok

Dr. Eugen Ciurtin

Cercetător științific grad I

Dr. Bogdan TĂTARU-CAZABAN

Director interimar (2018-2022)

Dr. Daniela DUMBRAVĂ

Director de proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-2309 (2021-2022)

Dr. Daniela DUMBRAVĂ

Bibliograf al „ECCE | Ediția critică completă Eliade. Opera științifică (ante 1945)”

Ec. Larisa ISPAS