Dr. Eugen Ciurtin

Director

Secretar al Consiliului științific (2008 - iulie 2018)
Profesor și cercetător invitat, Universitatea Mahidol, Bangkok

Dr. Eugen Ciurtin

Cercetător științific grad I
Declarații de avere

Declarație de avere – 2022

Declarații de interese

Declarație de interese – 2022

Dr. Bogdan TĂTARU-CAZABAN

Director interimar (2018-2022)

Dr. Daniela DUMBRAVĂ

Dr. Daniela DUMBRAVĂ

Director de proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-2309

Ec. Larisa ISPAS

Lista funcţiilor din cadrul Institutului de Istorie a Religiilor