Istoric

În urma Congesului european de istorie a religiilor și a Conferinței speciale a Asociației Internaționale de Istorie a Religiilor (IAHR), desfășurate la București între 19-23 septembrie 2006, recunoscând astfel activitatea de un deceniu a Asociației Române de Istorie a Religiilor (fondată în 1997, membră din 2001 a EASR și din 2005 a IAHR) și periodicele editate de aceasta, Archaeus. Etudes d’histoire des religions/ Studies in the History of Religions (fondat în 1997) și Studia Asiatica (fondat în 2000), numeroși savanți au recomandat înființarea la București a unui istitut de istorie a religiilor.

Academia Română a primit favorabil recomandările savanților străini și cererea înaintată de membrii comitetului organizator al Congresului european de la București. Prin HG 32/09.01.2008, Guvernul României a decis înființarea Institutului de istorie a religiilor ca institut de cercetare în subordinea Academiei Române, având ca direcții principale: istoria religiilor indiene și iraniene, istoria comparată a monoteismelor și religie și modernitate. Director al Institutului a fost numit domnul prof. dr. dr.h.c.mult. Andrei Pleșu (2008-2010). În perioada 2010 – iulie 2018, directorul interimar al Institutului a fost domnul acad. Dan Berindei, președintele secției de științe istorice și arheologie.

Institutul a co-editat periodicele Archaeus. Etudes d’histoire des religions/ Studies in the History of Religions și Studia Asiatica, proiect coordonat de dr. Eugen Ciurtin.

Colecția de Studii și documente de istorie a religiilor a debutat în decembrie 2016 prin publicarea primei ediții științifice și critice a unei opere a lui Mircea Eliade: Yoga. Eseu asupra originilor misticii indiene, proiect coordonat de dr. Eugen Ciurtin și susținut de AFCN.

Revista Chora. Revue d’études anciennes et médiévales: philosophie, théologie, sciences (www.revuechora.com), fondată în 2003 și publicată din 2004 de Editura Polirom (Iași), are statut de periodic asociat.

În calitate de cercetător al Institutului, dr. Bogdan Tătaru-Cazaban  este membru al Consiliului științific al colecției Biblioteca medievală (Editura Polirom, Iași) și al comitetului editorial internațional al colecției Axolotl. Studi sulle religioni (collana diretta da Giovanni Casadio e Marco Pasi, Mimesis Edizioni, Milano).

Conform Acordului Academiei Române cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (Ministerul Educației și Cercetării Științifice) din 23.07.2015, Institutul de istorie a religiilor a fost cotat cu calificativul Excelent (A+).