Proiecte de cercetare

Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-2309: Building resilience within comparative religions during the civil war. The intellectual heritage of André Scrima in Lebanon. 
Director de proiect: Dr. Daniela Dumbravă
Membru în echipa de cercetare: Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban

 

The theme of resilience, understood through hermeneutics relating to the field of comparative religions, is a relevant topical issue for the world’s profiling associations. It is a matter of conceptually broadening the theme of resilience, from the field of individual and group psychology, to religious ones, precisely during the period of the civil war in Lebanon. The temptation is to consider religions exclusively as factors of conflict rather than cohesion. The exemplary activity of André Scrima in the Middle East brings with it the experience of religious mediator, practitioner, theoretician, and policy maker in education, in the field of comparative study of Islam and Christianity. Alongside his three colleagues from St. Joseph’s University, Augustin Dupré la Tour s. j., Hisham Nashabeh și Yūsuf Ībish, and having the massacres of Christian militias and those of the Palestinian-Arab and Druze coalition as a backstage, he succeeds not only in making creative hermeneutics of the religious phenomenon within the consciousness of religious people, but through the word, he finds himself in such a disposition for the other, taking it to the limit of what could ever be said. Scrima’s word is an instrument of communication and the foundation for building the cohesion of being, both within oneself and in one’s relationship with others. In fact, our research raises a crucial and conceptual question: religion as an instrument of resilience or resilience as the foundation of religion?

 

Session: Building resilience by peacemakers professing Muslim and Christian religion in the times of civil war in Lebanon (1975-1990)18th Annual EASR Conference 2021 – Pisa (Italy), 30 August – 3 September

Proiecte Coordonate

Proiect editorial colectiv multianual (2008-2010): editarea Actelor Congresului internațional de Istorie a Religiilor de la București „Religious History of Europe & Asia” (EASR/IAHR), 5 volume

vol. 1 = Archaeus. Studies in the History of Religions XI-XII (2007-2008), ed. Eugen CIURTIN

vol. 2 = Archaeus. Studies in the History of Religions XIII (2009), ed. Eugen CIURTIN

vol. 3 = Archaeus. Studies in the History of Religions XIV (2010), ed. Eugen CIURTIN

vol. 4-5 = Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies XI (2010), ed. Eugen CIURTIN

Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies X (2009), ed. Eugen CIURTIN

Proiect POSDRU 89/1.5/S/61140 Științele socio – umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorală (Partener 5)

coordonator Mihaela TIMUȘ, 2010 – 2012

Archaeus. Studies in the History of Religions XV (2011)

incluzând și Norman J. GIRARDOT & Bryan RENNIE (Guest Editors), Remembering, Reimagining, Revalorizing Mircea Eliade, Proceedings of an American Academy of Religion panel, ed. Eugen CIURTIN

Archaeus. Studies in the History of Religions XVI (2012)

ed. Eugen CIURTIN

Archaeus. Studies in the History of Religions XVII – XVIII (2013 – 2014)

ed. Eugen CIURTIN

Archaeus. Studies in the History of Religions XIX-XX (2015-2016) = Twenty Years of History of Religions in Bucharest, 1996-2016

ed. Eugen CIURTIN, proiect susținut de AFCN

 

Proiecte de cercetare individuale

Dr. Andrei Oișteanu
 • Clișee antisemite în cultura română și europeană, 2008 – 2012
 • Narcotice, religie şi societate în cultura română, 2008 – 2010
 • Istoria religiilor, mitologie și folclor comparat, 2008 – 2012
 • Narcotice la geto-daci şi români. Utilizarea cu caracter religios şi magico-ritual a plantelor psihotrope, 2010 – 2013
 • Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură, 2012 -2013
Dr. Eugen Ciurtin
 • Istoria religiilor Asiei de Sud (brahmanism, buddhism, jainism, hinduism) în context comparativ (2008 – multianual)
 • Istoria generală și comparată a religiilor în context local, european și internațional (2008 – multianual)
 • Rasendracūāmaṇi: alchimie, yoga, istoria religiilor Indiei (proiect inițiat în 2014)
 • Mircea Eliade, Yoga. Eseu asupra originilor misticii indiene, ediţie ştiinţifică şi critică, monografie introductivă, traducere din limba franceză, note, addenda, corrigenda (sanscrită-pāli-ardhamāgadhī-hindī), bibliografii, glosar, planşe şi indici (nominum, rerum, locorum) de Eugen CIURTIN. Volum publicat cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la apariția singurei ediții originale | 30 de ani de la moartea lui Mircea Eliade | 20 de ani de la fondarea Asociației Române de Istorie a Religiilor | 10 ani de la Congresul EASR | IAHR de la București | 150 de ani de la fondarea Academiei Române. București, IHR – Studii și documente de istorie a religiilor vol. I, decembrie 2016. Proiect susținut de AFCN.
 • Seisme ale lui Buddha în istoria religioasă a Asiei
 • Buddhist, Jain and Hindu Whirpools in the Vortex of saṃsāra
Dr. Mirel Bănică
 • Ortodoxia rurală şi modernitatea, 2008 – 2009
 • Practica pelerinajelor şi construcţia imaginii publice a Bisericii Ortodoxe Române după 1990, 2009 -2013
 • Forme şi identităţi religioase în România după 1990. Transformare şi schimbare: Antropologia religiei Rroma. Tradiţie, practică, adaptare, 2016 – 2018
Dr. Bogdan Tătaru-Cazaban (2008-2010; 2016 – prezent)
 • Identitate şi pluralism religios, 2008
 • Metamorfozele unei tradiţii: angelologia patristică şi medievală, 2009
 • Paideia creştină în Antichitatea târzie 2009 – 2010
 • Îngerii neamurilor în primele secole creștine (II-VI). Continuitate și metamorfoze, 2016 – 2017
 • Între Orient și Occident: angelologii comparate (2018 -)
Dr. Mihaela Timuș
 • Škand Gumānīg Wizār. Trancher les interprétations douteuses. Cap. I-V. (Tratat apologetic zoroastrian în medio-persană, sec. 9 d.Hr.). Transcriere, transliterare, traducere, adnotări şi introducere (în limba franceză), 130 pp. , 2008 -2009
 • Exegeza religioasă zoroastriană. Terminologie, elemente de continuitate şi discontinuitate 2011
 • Zoroastrismul în context polemic (sec. III-XI A.D.), 2012 – 2013
Dr. Daniela Dumbravă
 • Monografia dedicată misiunii lui Nicolae Milescu în Imperiul de mijloc (1675-1676), 2013
Dr. Ionuț-Alexandru Tudorie
 • Excomunicarea imperială în Bizanț, 2013